Drevenákrajina.cz

Ochrana osobních údajů

JAKÉ JSOU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Rádi bychom vás seznámili s podrobnostmi o zpracování vašich osobních údajů, abyste byli plně informováni a mohli pohodlně používat naše webové stránky.

Protože sami podnikáme v oblasti internetu, víme, jak důležité je chránit vaše osobní údaje. Proto vynakládáme zvláštní úsilí na ochranu vašeho soukromí a informací, které nám poskytnete.

K zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů pečlivě vybíráme a uplatňujeme vhodná technická opatření, zejména opatření programové a organizační povahy. Naše webové stránky používají šifrovaný přenos dat (SSL), který zajišťuje ochranu údajů, které vás identifikují.

V našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete všechny nejdůležitější informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. Prosíme vás, abyste si ji přečetli, a slibujeme, že vám to nezabere víc než několik minut.

 

Kdo je správcem webové stránky www.drevenakrajina.cz?

Webovú stránku spravuje KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, so sídlom v Proszówkach, na adrese Proszówki 495, 32-700 Proszówki, zapísaná Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakově, XII hospodársky odbor Národného súdneho registra, KRS 0000960494, NIP 6793089385, REGON 122782123, BDO 000271793, se základním jměním: 50 000,00 PLN, zaplacené v plné výši, zastoupené komplementářem Pawlem Kozikem, oprávněným zastupovat sám sebe (tj.: nás).

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Jaký právní akt upravuje zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úřední věstník L 119, s. 1), běžně označované jako: RODO. V rozsahu, který neupravuje RODO, se zpracování osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, so sídlom v Proszówkach, na adrese Proszówki 495, 32-700 Proszówki, zapísaná Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakově, XII Hospodársky odbor Národného súdneho registra, KRS 0000960494, NIP 6793089385, REGON 122782123, BDO 000271793, so základným imaním ve výši: 50 000,00 PLN, zaplacené v plné výši, zastoupené Pawlem Kozikem, generálním partnerem, oprávněným zastupovat sám sebe, tel.: + 420 737 471 640, e-mail: info@drevenakrajina.cz

V souvislosti s vašimi osobními údaji nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mail: info@drevenakrajina.cz,
 • poštou: Proszówki 495, 32-700 Proszówki,
 • telefon: + 420 737 471 640.

 

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE NÁM POSKYTLI?

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

Na našich webových stránkách vám nabízíme řadu různých služeb, pro které zpracováváme různé osobní údaje na základě různých právních základů.

 

Cíl

Osobní údaje

Právní základ zpracování

Čas ukládání dat

 

uzavření a plnění smlouvy

jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

Článek 6 | 1 písm. b) RODO, tj.

zpracování za účelem podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy a zpracování potřebné k plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy

otevření a vedení účtu

e-mailová adresa

Článek 6 | 1 písm. b) RODO, tj.

zpracování za účelem podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy a zpracování potřebné k plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy

 

přidávání názorů

přezdívka, jméno

Článek 6 | 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, tj. zpracování pro účely realizace našeho oprávněného zájmu spočívajícího v prezentaci názorů na webové stránce internetového obchodu týkajících se zboží a průběhu transakcí

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

 

formulář na poptávku po produktu

Jméno, e-mailová adresa

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f) RODO, tj.

zpracování za účelem realizace našeho oprávněného zájmu zachovat kontinuitu komunikace a umožnit kontakt s námi v obchodních záležitostech

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

 

interaktivní chat

údaje poskytnuté zákazníkem během rozhovoru s konzultantem

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f) RODO, tj.

zpracování za účelem realizace našeho oprávněného zájmu zachovat kontinuitu komunikace a umožnit kontakt s námi v obchodních záležitostech

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

 

přímý marketing našeho vlastního zboží a služeb včetně remarketingu.

IP adresa

Článek 6 | 1 písm. f) RODO, tj.

zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu v oblasti přímého marketingu našich vlastních služeb včetně re marketingu

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

 

 

zakládání, vyšetřování, vymáhání a obhajoba nároků v řízeních před soudy a jinými státními orgány

jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo PESEL, číslo NIP, číslo REGON, emailová adresa, telefonní číslo, číslo IP, číslo bankovního účtu, číslo platební karty.

Článek 6 | 1 písm. f) RODO, tj.

zpracování pro účely realizace našeho oprávněného zájmu

při zjišťování, vyšetřování a vymáhání pohledávek a obhajobě nároků před soudy a jinými státními orgány

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy

 

plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních.

jméno, příjmení, společnost, číslo PESEL, číslo NIP nebo REGON, emailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa, číslo platební karty.

Článek 6 | 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, tj. zpracování je nezbytné k plnění právních povinností, které nám vyplývají ze zákona, zejména z daňových a účetních předpisů

do uplynutí zákonných povinností správce, které opravňovaly zpracování osobních údajů

 

 

Dobrovolnost osobních údajů

Poskytnutí požadovaných osobních údajů z vaší strany je dobrovolné, ale je podmínkou k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby (např. otevřít účet).

Příjemci osobních údajů

Aktuální seznam subjektů, kterým poskytujeme vaše osobní údaje, naleznete zde

Automatizované rozhodování (včetně profilování)

Neprovádíme o vás automatizovaná rozhodnutí ani nepoužíváme profilování.

Budeme vaše osobní údaje přenášet mimo EHP nebo mezinárodní organizaci?

Za účelem používání nástrojů měření a marketingu společnosti Google se vaše osobní údaje mohou přenášet do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Google LLC.

Společnost Google LLC je na seznamu subjektů zapojených do programu Privacy Shield (odkaz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000001L5AAI&status=Active) a uplatňuje i vzorové smluvní doložky o bezpečnosti údajů schválené Evropskou komisí.

Při používání nástrojů Facebooku se vaše osobní údaje mohou přenášet do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Facebook Inc.

Společnost Facebook Inc. je na seznamu subjektů zapojených do programu Privacy Shield (odkaz:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), a proto je ochrana osobních údajů přiměřená ve vztahu k předpisům platným v Evropské unii v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany poskytované štítem na ochranu soukromí mezi EU a USA (odkaz:https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSME DOSTALI OD JINÝCH SPRÁVCŮ ÚDAJŮ (NAPŘ. FACEBOOK).

Umožňuje to náš online obchod:

V takových případech nedostáváme vaše osobní údaje přímo od vás, ale od služeb poskytujících tyto funkce, t. j: Facebook. Abychom vám poskytli plnou kontrolu nad vašimi údaji, níže uvádíme informace o zpracování vašich osobních údajů.

 1. Kategorie dotčených osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie příslušných osobních údajů:

 • identifikační údaje (tj. osobní údaje, které jste zveřejnili ve svém profilu na Facebooku, především jméno, příjmení, přezdívka, e-mailová adresa a obrázek).

 

 1. Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje pocházejí od společnosti Facebook, jejímž správcem je společnost Facebook Ireland Ltd.

 1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsme získali, se zpracovávají pro tyto účely:

 

Cíl

Osobní údaje

Právní základ zpracování

Čas ukládání dat

sdílení obsahu na vašem profilu na Facebooku.

jméno,

příjmení, obrázek

Článek 6 | 1 písm. f) RODO, tj. zpracování pro účely oprávněného zájmu správce, který vám umožňuje šířit obsah internetového obchodu prostřednictvím funkce

Facebooku

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S NAŠÍM ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Podle zákona RODO máte právo:

 • požádat o přístup ke svým osobním údajům,
 • požádat o opravu svých osobních údajů,
 • požádat o vymazání svých osobních údajů,
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, ● namítat proti zpracování osobních údajů, ● požádat o přenosnost osobních údajů.

Pokud nám předložíte některou z výše uvedených žádostí, budeme vás bez zbytečného odkladu - v každém případě do jednoho měsíce od přijetí žádosti - informovat o opatřeních přijatých na základě vaší žádosti.

V případě potřeby můžeme jednoměsíční lhůtu prodloužit o další dva měsíce z důvodu složitosti žádosti nebo počtu žádostí.

V každém případě vás budeme informovat o prodloužení lhůty do jednoho měsíce od obdržení žádosti a uvedeme důvody odkladu.

 

Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 RODO)

Máte právo být informováni, pokud zpracováváme vaše osobní údaje. Zpracováváme-li vaše osobní údaje, máte právo na:

 • přístup k osobním údajům,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců takových údajů, plánované době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro určení této doby, vašich právech podle zákona RODO a právě podat stížnost předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, zdroji takových údajů, automatizovaném rozhodování včetně profilování a zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním takových údajů mimo Evropskou unii;
 • získat kopii svých osobních údajů.

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, zašlete svou žádost na adresu:info@drevenakrajina.cz.

 

Právo na opravu osobních údajů (článek 16 RODO)

Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, máte právo požádat nás o jejich okamžitou opravu. Máte také právo požádat nás o doplnění vašich osobních údajů. Chcete-li požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pošlete svou žádost na adresu: info@drevenakrajina.cz.

Právo na vymazání osobních údajů. "právo být zapomenut" (článek 17 RODO)

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • jste odvolali zvláštní souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
 • jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu včetně profilování, pokud zpracování vašich osobních údajů souvisí s přímým marketingem;
 • jste vznesla námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním potřebným ke splnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo zpracováním potřebným pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Navzdory vaší žádosti o vymazání můžeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem stanovení, uplatnění nebo obhajoby nároků, o čemž vás budeme informovat.

Chcete-li požádat o vymazání svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: info@drevenakrajina.cz.

Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů (článek 18 RODO)

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • zpochybníte správnost svých osobních údajů, v takovém případě omezíme zpracování vašich osobních údajů na určitou dobu, abychom mohli ověřit jejich správnost;
 • zpracování vašich údajů je nezákonné a místo vymazání vašich osobních údajů požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely zpracování, ale jsou potřebné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě vašich nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů - až do doby, než nerozhodneme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad důvody vaší námitky.

Chcete-li požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pošlete svou žádost na adresu: info@drevenakrajina.cz.

 

 

Právo namítat proti zpracování osobních údajů (článek 21 RODO)

Máte právo kdykoli namítat proti zpracování vašich osobních údajů včetně profilování v souvislosti s:

 • zpracování nezbytné pro splnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele osobních údajů nebo třetí strany;
 • zpracování pro účely přímého marketingu.

Chcete-li vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu:info@drevenakrajina.cz.

Právo požádat o přenosnost osobních údajů (článek 20 RODO)

Máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a odeslat je jinému provozovateli.

Vaše osobní údaje vám standardně poskytneme ve formátu CSV. Pokud upřednostňujete zasílání údajů v jiném formátu, uveďte ve své žádosti preferovaný formát. Pokud to bude možné, budeme se snažit poskytnout vám data ve vámi preferovaném formátu.

Můžete také požádat, abychom vaše osobní údaje zaslali přímo jinému provozovateli (pokud je to technicky možné).

Chcete-li požádat o přenos svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: info@drevenakrajina.cz.

Stížnost dozorčímu orgánu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy o ochraně údajů, máte právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V Polsku je dozorovým orgánem ve smyslu RODO předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, který od 25. května 2018 nahradil GIODO.

Více informací naleznete zde.

Cookies

Obecné informace

Při prohlížení webových stránek internetového obchodu se používají soubory „cookies“ (dále jen „cookies“), tj. malé textové informace, které se ukládají do vašeho koncového zařízení v souvislosti s používáním internetového obchodu. Jejich používání je zaměřeno na správné fungování webových stránek internetového obchodu.

Tyto soubory cookie nám umožňují identifikovat software, který používáte, a přizpůsobit internetový obchod vašim potřebám.

Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, čas jejich uložení v zařízení a hodnotu, která jim byla přiřazena.

Zabezpečení

Soubory cookie, které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Zejména není možné, aby se prostřednictvím souborů cookie do vašeho zařízení dostaly viry nebo jiný nežádoucí software nebo škodlivý software.

Typy souborů cookie

Používáme dva typy souborů cookie:

 • Soubory cookie relace: ukládají se do vašeho zařízení a zůstávají tam až do ukončení relace prohlížeče. Uložené informace se pak trvale odstraní z paměti zařízení. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z vašeho zařízení.
 • Trvalé soubory cookie: ukládají se ve vašem zařízení a zůstávají tam, dokud je neodstraníte. Ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí zařízení je ze zařízení neodstraní. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z vašeho zařízení.

 

Cíle

Soubory cookie třetích stran používáme také pro tyto účely:

 • konfiguraci internetového obchodu;
 • propagaci internetového obchodu na Facebooku, jehož správcem je společnost Facebook Ireland Ltd. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na tomto odkazu: https://pl-pl.facebook. com/privacy/explanation;
 • chatové komunikace na webové stránce prostřednictvím aplikace poskytované společností Smartsupp.com sro se sídlem v České republice, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Smartsupp jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.smartsupp.com/help/privacy/;
 • shromažďovat statistiky, které nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci používají tuto webovou stránku, abychom mohli zlepšit její strukturu a obsah, a to prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics, jejichž správcem je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, přičemž zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na tomto odkazu:

https://policies.google.com/privacy?fg=1;

 • určit profil Zákazníka s cílem zobrazovat mu přizpůsobené materiály v reklamních sítích pomocí nástroje internetové reklamy Google Ads, jehož správcem je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na tomto odkazu:

https://policies.google.com/privacy?fg=1;

 • shromažďování informací o vašem chování pomocí nástroje Facebook Pixel, jehož správcem je společnost Facebook Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/help/cookies/;

 • analyzovat činnost uživatelů s cílem přizpůsobit jim zobrazovaný obsah jejich profilu, což umožňuje zlepšit řízení reklamních kampaní prostřednictvím analytických nástrojů DoubleClick, jejichž správcem je společnost Google Inc. se sídlem v USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na těchto odkazech: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 

Chcete-li se dozvědět o používání souborů cookie, doporučujeme vám přečíst zásady ochrany osobních údajů uvedených společností.

Soubory cookie mohou používat reklamní sítě, zejména společnost Google, k zobrazování reklam přizpůsobených vašim preferencím. Za tímto účelem se mohou ukládat informace o tom, jak se pohybujete na webu nebo jak používáte webové stránky.

Chcete-li zobrazit a upravit informace o svých preferencích shromážděné reklamní sítí Google, můžete použít nástroj uvedený pod odkazem https://www.google.com/ads/preferences/.

Prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo konfigurace služby můžete nezávisle a kdykoli upravit nastavení týkající se souborů cookie a určit podmínky jejich ukládání a přístupu souborů cookie do vašeho zařízení. Tato nastavení můžete změnit tak, abyste zablokovali automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo abyste o jejich umístění do svého zařízení pokaždé informovali. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

 

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium